Téměř poezie


                    ... jak napovídá název, naleznete zde texty o kterých si myslím, že jsou „téměř“ poetické a rozhodně neudělají ostudu, budou - li prezentovány v takové velmi hodně rozverné společnosti, prosté intelektuálních osobností. Avšak, recitování těchto básní, na významných společenských akcích - doporučuji pouze „na vlastní nebezpečí s možností přednostního využití zadního východu.“

~~~