Uč mě má drahá

07.7.2020~ ~ ~

Nauč mě z lógru od kávy,
vyčíst co bude za zprávy.
Nauč mě věštit z keltských run
a dám ti darem žezlo, trůn.


Nauč mě z rýhy v dlaních pít
a z vrásek moudrost pochopit.
Dnes hledám pravdu ve víně a
smutek sedí na klíně .


Nauč mě z hvězdné oblohy,
vyčíst zda naše neshody.
Podzimní vítr odvane
a v očích zas oheň zaplane.


Nauč mě víno z tvých rtů pít.
Uč mě má drahá - uč mě... žít.

 

~ ~ ~

005