Příjemný den 

O čem je ten web?

Tak v první řadě určitě o slovíčkách  (neplést se slovíčkařením) o souvětí - no prostě o psaní, které mě baví stejně jako život. O muzice, kterou miluji a bez které „by mě bylo půl.“ A taky o lidech. Ano. O těch milých, vlídných, někdy velmi zvláštních lidech, kteří ale za všech okolností zůstávají lidmi.

A pak snad ještě o vášni. O té na papíře, ale i té vášni v hlavě.                                   

         Tak tedy buďte vítáni a příjemnou zábavu.

                                                             Váš Zdeněk